Een Taalhuis voor Best

Deze week is de landelijke week van de Alfabetisering. Tijdens deze week is er extra aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland….

Lees verder...