Een Taalhuis voor Best

Deze week is de landelijke week van de Alfabetisering. Tijdens deze week is er extra aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland. In ons land hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In veel gevallen is er ook sprake van een gebrek aan digitale vaardigheden. In Best ondervinden ongeveer 3.200 mensen problemen op het gebied van lezen en schrijven. Om deze mensen te ondersteunen opent op 1 november 2019 in Best een Taalhuis.

Waarvoor kunt u er terecht?
Het Taalhuis is een herkenbare plek in Cultuurspoor waar iedereen terecht kan voor hulp en ondersteuning op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Het Taalhuis bevat onder andere lees-en oefenmaterialen. Met behulp van een taalmaatje kunnen bezoekers hiermee actief aan de slag gaan. Daarnaast organiseert het Taalhuis activiteiten en cursussen. En natuurlijk helpen we iemand op weg als er andere ondersteuning nodig is.

Van wie is het Taalhuis?
Binnen het Taalhuis werken verschillende lokale organisaties samen. Zij leveren elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage bij de ondersteuning van laaggeletterden. Het gaat om de volgende lokale organisaties: Cultuurspoor Best, Gemeente Best, SeniorWeb Best, Ster College, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting SamenspraakBest en Lev Best.

Waar vindt u het Taalhuis?
Het Taalhuis is vanaf 1 november te vinden in CultuurSpoor Best.

Steentje bijdragen?
Wil jij informatie over laaggeletterdheid, of wil je een bijdrage leveren aan het Taalhuis, neem dan contact op met de coördinator van het Taalhuis Best: Ellen Reinders. Zij is te bereiken op het volgende telefoonnummer: 06-23 65 54 09.